Medlemskap

För att få medlemskap i Orhems Fritidsträdgårdar Trekanten, måste en intresseanmälan komma in via föreningens e-post. Du blir då kontaktad och registrerad på intresselistan som sköts av föreningens lottansvarige. När medlemskap avtalats, löper det på ett år. Aktuell årsavgift är 1400 kronor och ska betalas senast den 31 oktober inför nästa års säsong till postgiro 52299-5. Skriv namn och lottnummer i meddelandefältet. Denna avgift täcker föreningens utgifter till Koloniträdgårdsförbundet, Stockholms Koloniträdgårdar, arrende till Stockholm stad samt årliga driftskostnader. I medlemskapet ingår även tidskriften Koloniträdgården.

Avtal, stadgar, ordningsregler, ansvar och nycklar

Ett kontrakt/avtal, ARRENDEKONTRAKT-MEDLEMSAVTAL upprättas mellan ny medlem och föreningen. Avtalet förnyas automatiskt varje år om ingen av parterna säger upp medlemskapet. I avtalet finns regler baserade på Stockholm stads stadgar. Föreningen har även egna Ordningsregler som medlemmar ska ta del av. Ordningsreglerna ligger som egen sida under menyn på hemsidan.

Som medlem förväntas du delta i föreningens gemensamma aktiviteter såsom städ/arbetsdagar, årsmöten, övriga informationsmöten samt föreläsningar och kurser öppna för alla medlemmar.

Årsmötet är till för att medlemmar kan framföra egna åsikter och synpunkter som berör föreningens organisatoriska delar samt beslutstagande där underlag har delgivits medlemmarna i god tid före årsmötet. Åsikter och synpunkter ska framföras innan beslut och godkännande tas på årsmötet, därför är det viktigt att delta på mötet som hålls tidig vår en gång om året. 

Informationsmöten är till för tvåvägs kommunikation mellan medlemmar och olika projektgrupper i föreningen och ska genomföras i god demokratisk anda. Mötena ska främja intresset för gemenskapen i föreningen.

Kurser och föreläsningar är till för att öka kunskapen hos lottinnehavare så att odlingen och skötseln av den egna lotten blir lättsam och rolig. Kurserna kan även innehålla föreningskunskap, då det föreligger ett ansvarstagande mot föreningen i medlemskapet. 

Nyckel till föreningshus och redskapsbodar erhålles av lottansvarige mot en depositionsavgift. Nyckel ska återlämnas vid uppsägning av lotten.

Uppsägning

Uppsägning meddelas skriftligen till någon i styrelsen eller via mejl. Använd mallen Uppsägning som finns under dokument på hemsidan. Avslutande medlem gör en slutbesiktning tillsammans med någon i styrelsen innan lotten lämnas. Samtidigt återlämnas nycklar till gemensamhetsutrymmen, därefter betalas depositionsavgiften tillbaka via bank- eller postgiro.

Medlem kan sägas upp om stadgar, ordningsregler eller medlemsavtal inte efterlevs.

 

 

%d bloggare gillar detta: