Miljö

Information från miljögruppen

Miljögruppen startade sitt arbete med ett informationsmöte på studiefrämjandet i april 2019. Därefter har gruppen samlats 1 ggr/mån med uppehåll i juli, för att diskutera det bästa sättet att nå ut till medlemmar samt hur en status inventering av föreningens lotter ska genomföras. 

Jordanalys har genomförts på 5 lotter spridda över området. Resultatet visar ett pH mellan 6,5 – 7,2, att det är tät lera utan grynstruktur samt att odlingsbäddar vid utrullningsprov visar finmo 4 – 6 millimeter och grov lera på 2 – 3 millimeter.

För odling av det flesta grönsaker och perenner är pH värdet bra. Platser med grov lera har behov av jordförbättring (lite beroende på vad som ska odlas). Jordförbättring sker bäst med egen kompostjord, därför är det viktigt att medlemmar tar till vara på lottens trädgårdsavfall i en egen anlagd kompost. Det går självklart att köpa planteringsjord att förbättra med, men då ska den vara ekologisk och utan tillsatser av syntetiskt NPK gödsel.  N=kväve, P=Fosfor och K=Kalium. Köpt jord ska vara utan gödsel eller naturgödslad. Bra riktvärden för gödslad jord är förhållandet, Kväve 100%, Fosfor 18% och Kalium 45%. 

En effektivt anlagd kompost ger bra jord efter 1-2 år. Information om hur du komposterar bäst kan du få från någon i miljögruppen. Ta då kontakt via föreningens mejl så får du namn och lottnummer på någon av gruppens medlemmar för diskussion.

Ett tips är att så gröngödslingsväxter för kväveberikning på bäddar som skördats av. Vid höst- eller vårgrävningen vänds gröngödslingen ner i jorden där maskar och mikrolivet bryter ner växtdelarna.

Områdesbeskrivning-grundnivå

Miljögruppen kartlägger områdets status. Vilka tillgångar och vilka förbättringar är viktiga att genomföra ur miljösynpunkt.

Innehåller frågor om områdets storlek, antal lotter, gemensamt grönområde, föreningshus eller annan gemensam egendom.

Miljökrav – grundnivå

1. Gödsling och jordförbättring

Föreningen följer KRAVs regler

Produktexempel enligt KRAV är:

 • Naturgödsel (från häst, ko, får, höns), halm, växtrester, avslagna gröngödslingsväxter och liknande lantbruksprodukter.
 • Torv, kompostjord, strö, avfall från växthus- och trädgårdsodling.
 • Ben- och blodmjöl.
 • Kalk från kalksten.
 • Algkalk.
 • Dolomit (magnesiumrik kalk)
 • Ved och torvaska

Fler godkända produkter finns på KRAVs hemsida

Användning av gödselvatten baserat på urin, nässlor eller vallört.

 • Späd urinen 1:10. Vattna inte på de ätliga delarna. En vanlig trädgårdskompost kan med fördel kväveberikas med urin, vilket påskyndar processen. Urin som innehåller läkemedelsrester ska ej användas till gödsling.
 • Gödselvatten av nässlor och vallört erhålles genom att packa en hink full med blad, fyll på med vatten, låt stå 5-7 dagar, rör om då och då. Sila bort bladen och späd med vatten till te-liknande färg. En mindre illaluktande variant är att göra koncentrat genom att packa bladen hårt och lägga på en tyngd. Bladen bryts då ner till en tjock sörja som späds till tefärg innan vattning.

2. Kompostering

Alla ska kompostera sitt trädgårdsavfall på egna lotten. Att kompostera ingår i ett lokalt kretslopp. Trädgårdskomposten placeras minst 5 m från dike eller vattendrag för att undvika risken för urlakning.

En enkel kompost kan vara en öppen hög, men ett snyggare alternativ som fungerar bättre är någon form av behållare som skyddar för väder och vind. Pallkragar går utmärkt att använda.

Kompostering av hushållsavfall ska göras i skadedjurssäkra behållare. Det är inte tillåtet att kompostera matavfall i öppna komposter.

3. Växtskydd

Föreningen följer KRAVs regler

Godkända medel är

 • Bekämpnings-och växtskyddsmedel som består av eller är framtagna ur ej genetiskt modifierade växter, djur, mikroorganismer, insekter m.m.
 • Gelatin.
 • Insektsfällor.
 • Fällor eller fångstanordningar.
 • Förtvålade fettsyror (vissa såpor) som uttryckligen godkänts av KRAV.
 • Natriumbikarbonat.
 • Sprit (etanol)
 • Termisk och elektrisk ogräsbekämpning
 • Varmvatten och ånga
 • Vegetabiliska oljor

4. Bevattning

Föreningen informerar om fördelar och teknik för punktbevattning med slang, droppslang och kanna istället för spridare. Föreningen har regler för tidsbegränsad bevattning, se ordningsregler.

5. Eldning

 • Enskild eldning på lotter är inte tillåten.
 • Vid grillning används miljömärkta produkter att tända med. Bra miljöval är tändrör, tändpapper, tändklossar, tändblock och rapsoljebaserad tändvätska.
 • Större stockar och stammar är utmärkta boplatser för vedinsekter, om det finns utrymme kan de lämnas att förmultna.

OBS! Uppdatering pågår

Annonser
%d bloggare gillar detta: