Miljö

Områdesbeskrivning

Miljögruppen kartlägger områdets status. Vilka tillgångar och vilka förbättringar är viktiga att genomföra ur miljösynpunkt.

Innehåller frågor om områdets storlek, antal lotter, gemensamt grönområde, föreningshus eller annan gemensam egendom.

Miljökrav – grundnivå

1. Gödsling och jordförbättring

Föreningen följer KRAVs regler

Produktexempel enligt KRAV är:

 • Naturgödsel (från häst, ko, får, höns), halm, växtrester, avslagna gröngödslingsväxter och liknande lantbruksprodukter.
 • Torv, kompostjord, strö, avfall från växthus- och trädgårdsodling.
 • Ben- och blodmjöl.
 • Kalk från kalksten.
 • Algkalk.
 • Dolomit (magnesiumrik kalk)
 • Ved och torvaska

Fler godkända produkter finns på KRAVs hemsida

Användning av gödselvatten baserat på urin, nässlor eller vallört.

 • Späd urinen 1:10. Vattna inte på de ätliga delarna. En vanlig trädgårdskompost kan med fördel kväveberikas med urin, vilket påskyndar processen. Urin som innehåller läkemedelsrester ska ej användas till gödsling.
 • Gödselvatten av nässlor och vallört erhålles genom att packa en hink full med blad, fyll på med vatten, låt stå 5-7 dagar, rör om då och då. Sila bort bladen och späd med vatten till te-liknande färg. En mindre illaluktande variant är att göra koncentrat genom att packa bladen hårt och lägga på en tyngd. Bladen bryts då ner till en tjock sörja som späds till tefärg innan vattning.

2. Kompostering

Alla ska kompostera sitt trädgårdsavfall på egna lotten. Att kompostera ingår i ett lokalt kretslopp. Trädgårdskomposten placeras minst 5 m från dike eller vattendrag för att undvika risken för urlakning.

En enkel kompost kan vara en öppen hög, men ett snyggare alternativ som fungerar bättre är någon form av behållare som skyddar för väder och vind. Pallkragar går utmärkt att använda.

Kompostering av hushållsavfall ska göras i skadedjurssäkra behållare. Det är inte tillåtet att kompostera matavfall i öppna komposter.

3. Växtskydd

Föreningen följer KRAVs regler

Godkända medel är

 • Bekämpnings-och växtskyddsmedel som består av eller är framtagna ur ej genetiskt modifierade växter, djur, mikroorganismer, insekter m.m.
 • Gelatin.
 • Insektsfällor.
 • Fällor eller fångstanordningar.
 • Förtvålade fettsyror (vissa såpor) som uttryckligen godkänts av KRAV.
 • Natriumbikarbonat.
 • Sprit (etanol)
 • Termisk och elektrisk ogräsbekämpning
 • Varmvatten och ånga
 • Vegetabiliska oljor

4. Bevattning

Föreningen informerar om fördelar och teknik för punktbevattning med slang, droppslang och kanna istället för spridare. Föreningen har regler för tidsbegränsad bevattning, se ordningsregler.

5. Eldning

 • Enskild eldning på lotter är inte tillåten.
 • Vid grillning används miljömärkta produkter att tända med. Bra miljöval är tändrör, tändpapper, tändklossar, tändblock och rapsoljebaserad tändvätska.
 • Större stockar och stammar är utmärkta boplatser för vedinsekter, om det finns utrymme kan de lämnas att förmultna.

OBS! Uppdatering pågår

Annonser
%d bloggare gillar detta: