Växtskydd

Se länk Miljö

Växtsjukdomar

Potatismögel bör åtgärdas snabbt, mögelsjukdomen drabbar även tomater. Kontrollera blasten på potatis och/eller tomater. Ta bort den angripna blasten så att möglet inte sprider sig vidare. Lägg blasten i sopsäckar och släng som hushållsavfall. Lägger du blasten i komposten har du mögelsporer i all din odling när kompostjorden används.

husetpaonimage001 (1)

Låt inte Blomsterlupiner och kanadensiskt gullris ta överhand

Blomsterlupin kommer förmodligen att ingå på nationella listan som en invasiv art då den hotar mångfalden, se länk Lupiner och ängsblommor. Klipp bort vissnade blomställningar med frön omgående, den förökar sig även via sitt rotsystem. Rötter och blomställningar ska förvaras i sopsäckar och slängas som hushållsavfall. 

Kanadensiskt gullris är också uppe för diskussion att ingå på nationella listan som en invasiv art. Låt inte de vissnande blomställningarna fröa av sig då de sprider sig lätt och gärna. En blomställning kan ge upphov till 100 tals nya plantor. Lägg blomställningarna i sopsäckar och släng som hushållsavfall.

Upplysningsvis kan informeras om att återvinningscentralen i Högdalen tar emot hushållsavfall. 

Jättebalsamin, Parkslide, Jätteloka, Gul skunkkalla, Sidenört finns på Naturvårdsverket och/eller EU listan för invasiva arter. Det finns regler för hur rensning, förvaring och transport ska genomföras.

Se även lista på andra invasiva arter som finns på Stockholms Koloniträdgårdar hemsida.

Problem med myror

Problem med myror beror oftast på att det är för torrt och varmt. Tips på olika sätt att bli av med problemen, se länk Kemikaliefria

Bilder på några vanliga invasiva växter

Sidenört
Gul Skunkkalla
Vresros
Gullris
Parkslide
Jätteloka
Jättebalsamin
Blomsterlupin
%d bloggare gillar detta: