Om oss

Orhem Trekanten är en koloniträdgårdsförening med 75 odlingslotter belägen vid Drevviken intill naturreservatet Flaten. Här känns storstaden väldigt avlägsen… 

Starcus_zoom10_size289x219 (2)

Orhems Fritidsträgårdar Trekantens historia

När storstadsinnevånarnas intresse för trädgårdsodling ökade under 1970 talet upplät Stockholm stad år 1971 mark för fritidsträdgårdsverksamhet i ”Trekanten”mellan orhemsvägen och allén som leder upp till Orhems gård. Föreningen bildades år 1974 och fick då namnet Orhems Fritidsträdgårdar Trekanten.

Föreningen ligger i Skarpnäcks församling Orhem och avståndet till Stockholm city är 15 km. Området hade en total yta på 7.800 m2 från början. Det senaste arrendeavtalet på 25 år med staden gäller från 1 oktober 2010 med utökat område till 8.174 m2. Den mark som lades till var grusplanen med uthusbyggnad intill Orhemsvägen 130.

Det går lätt att ta sig till området med kollektivtrafiken, då buss 180 från Kärrtorp via Skarpnäcks tunnelbanestation har slutstation Orhem.

På lotterna är det inte tillåtet att bygga hus eller dagstuga. En pergola får byggas enligt föreningens ordningsregler. Under senare årtionden har föreningen även tillåtit uppförande av mindre växthus som inte stör intilliggande lotters odlingar och lätt kan monteras ner om staden så önskar. Ett tillstånd/godkännande från styrelsen måste erhållas innan pergola eller växthus byggs/uppförs på lotten.

På Orhemsvägen 130 låg år 1971 en nedlagd Konsum butik som föreningen fick tillgång till vid bildandet. Här fanns även uthusbyggnad och torrtoaletter. Fram till år 2011 fungerade butiken som föreningshus. Då huset ägdes av Stockholms stad och underhållet av fastigheten under årens lopp varit undermåligt, beslöt staden att riva fastigheten. Uthusbyggnad och torrtoalett finns kvar och ligger numer på föreningens arrendemark. 

Föreningen beslutade på årsmötet 2012 att undersöka möjligheten att uppföra ett nytt föreningshus. För att nå målet anordnades vårmarknader, loppisar och höstmarknader där de insamlade medlen oavkortat gick till ett huskonto. På hösten 2017 godkände Stockholms stadsbyggnadskontor byggnadslovet för ett 25 m² stort hus som äntligen stod på plats hösten 2018. Under följande år ska huset målas, installation av en trapp med ramp och el samt invändig inredning utföras.

Konsumbutiken

Konsumbutiken  


Transport kommer


Stomme på plats


Nästan färdigbyggt

OBS! Uppdatering pågår

Här på hemsidan kan du läsa om hur du ansöker om medlemskap, hålla dig informerad om vilka regler som gäller samt uppdatera dig om aktuella händelser i föreningen.

DSC_0282

%d bloggare gillar detta: